نوشته‌ها

مرور گرجستان

مرور گرجستان

مرور گرجستان مرور گرجستان    گرجستان دارای موقعیت استراتژیک در منطقه قفقاز است و نقطه اصلی برای سرمایه گذاران است که مایل به دسترسی به بازارهای اروپایی و آسیایی هستند. کشور دارای یک رژیم تجاری و تجاری منحصر به فرد لیبرال، مالیات کم، توس…