نوشته‌ها

مبادی ورودی و قوانین لغو روادید گرجستان

مبادی ورودی و قوانین لغو روادید گرجستان

مبادی ورودی و قوانین لغو روادید گرجستان مبادی ورودی و قوانین لغو روادید گرجستان - این روزها دوستان زیادی با مجموعه کوجورجیا تماس می گیرند و از ورود به گرجستان و مسائلی که مطرح می شود اظهار نگرانی می کنند و یا می پرسند که چه مدارکی مورد نی…