نوشته‌ها

افزایش سفر به اروپا

افزایش سفر به اروپا

افزایش سفر به اروپا افزایش سفر به اروپا - سفر گرجی ها از زمان لغو ویزای کشورهای اتحادیه اروپا افزایش چشمگیری داشته است. طبق گزارش وزارت امور داخلی گرجستان: از زمان تصویب توافقنامه رژیم لغو روادید بین اتحادیه اروپا و گرجستان در تاریخ…