نوشته‌ها

قوانین مهاجرت گرجستان

قوانین مهاجرت گرجستان

⚖ دولت گرجستان در حال اصلاح قوانین مهاجرت گرجستان برای مقابله با مهاجرت غیر قانونی است وزارت دادگستری اصلاحات مربوط به مهاجرت غیرقانونی در گرجستان را که توسط نخست وزیر گرجستان گیورگی کوریکاشویلی گزارش شده است، آماده کرده است. مقررات جدید به وزرا در …