نوشته‌ها

پرداخت قبوض از طریق موبایل بانک

پرداخت قبوض از طریق موبایل بانک این روزها آخرین مهلت پرداخت قبض هاست و در صورت عدم پرداخت، موضوع قبض (آب، برق، گاز) قطع خواهد شد. شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن موبایل بانک و یا از طریق دستگاه های pay box پرداخت خود را انجام دهید. در اینجا تصمیم داریم تا…