نوشته‌ها

قانون مالکیت آپارتمان در گرجستان

قانون مالکیت آپارتمان در گرجستان

,
قانون مالکیت آپارتمان در گرجستان قانون مالکیت آپارتمان در گرجستان و یا هرگونه ملک را بطور ۱۰۰ درصد به خریداران خارجی میدهد. تنها نکته قابل توجه این است که شما برای خرید ملک در گرجستان نیازی ندارید که اجازه اقامت در این گرجستان را داشته باشید،…