نوشته‌ها

سخنرانی شهردار تفلیس درباره قانون اقامتی خرید ملک در گرجستان

کاخا کالادزه – شهردار تفلیس، در جلسه دولت بیان کرد که شهروندان خارجی ممکن است مجبور به خرید ملک به ارزش ۱۰۰ هزار دلار به جای ۳۵ هزار دلار شوند.

قوانین جدید خرید ملک و اقامت گرجستان

قوانین جدید خرید ملک و اقامت گرجستان کاخا کالادزه - شهردار تفلیس، در جلسه دولت بیان کرد که شهروندان خارجی ممکن است مجبور به خرید ملک به ارزش ۱۰۰ هزار دلار به جای ۳۵ هزار دلار شوند. کالادزه افزود: "طبق قوانین فعلی، یک شهروند خارجی باید ملکی …