سخنرانی شهردار تفلیس درباره قانون اقامتی خرید ملک در گرجستان

کاخا کالادزه – شهردار تفلیس، در جلسه دولت بیان کرد که شهروندان خارجی ممکن است مجبور به خرید ملک به ارزش ۱۰۰ هزار دلار به جای ۳۵ هزار دلار شوند.

ادامه مطلب