نوشته‌ها

اسرائیل در گرجستان

اسرائیل در گرجستان

فعالیت آموزشی اسرائیل در گرجستان اسرائیل در گرجستان اسرائیل  در دانشگاه کسب و کار و فناوری گرجستان یک مرکز آموزش و پژوهش فناوری های جدید تاسیس نموده است این خود  باعث میشود، در باز برای ارائه فرصت های جدید به دانشجویان و فارغ التحصیلان بوج…