نوشته‌ها

غذای خاچاپوری

غذای خاچاپوری در گرجستان

غذای خاچاپوری( khachapuri ) یک غذای بسیار رایج گرجی است. رواج آن در حدی است که محال است کسی از گرجستان بازدید کند و خاچاپوری را نبیند یا چیزی در مورد آن نشنود. خاچاپوری نه تنها یک غذا بلکه بخشی از فرهنگ گرجستان به حساب می آید. غذای خاچاپوری…