نوشته‌ها

طرح پرورش ماهی در گرجستان

طرح پرورش ماهی در گرجستان

,
طرح پرورش ماهی در گرجستان ⚙کشور گرجستان دارای وسعتی حدود ۶٩۵٠٠ کیلومتر مربع و حدود ٢۵٠٠٠ هزار رودخانه و ٣۴٠ کیلومتر خط ساحلی دریای سیاه می باشد.  "طرح پرورش ماهی در گرجستان" ⚙این کشور دارای إقلیمی سرد و مرطوب است و این امر پتانسیل بسیار مناسبی بر…