نوشته‌ها

شورش در ارمنستان

شورش در ارمنستان

? شورش در ارمنستان همچنان ادامه دارد... ? ? رهبر شورش در ارمنستان در پی عدم کسب آرای لازم برای تصدی پست نخست وزیری این کشور، خواستار نافرمانی مدنی در سراسر ارمنستان شد. به گزارش رویترز، «نیکول پاشینیان» رهبر جنبش اعتراضی در ارمنستان که «سرژ سرکیسیا…