نوشته‌ها

فضای سبز تفلیس

فضای سبز تفلیس در مسیر پیشرفت

در این خبر قرار است فضای سبز تفلیس را مورد بحث قرار دهیم و وضعیت آن را در حال حاضر بررسی کنیم. هنگامی که شهر تفلیس به عنوان پایتخت کشور گرجستان در بیش از ۱۵ قرن پیش انتخاب شد بسیار سرسبز بود.آنگونه که تاریخ نویسان نقل میکنند بیشتر محل سکونت…