نوشته‌ها

شرایط جدید درخواست اقامت گرجستان

شرایط جدید درخواست اقامت گرجستان

شرایط جدید درخواست اقامت گرجستان ⚖️گواهی عدم سوء پیشینه - روال جدید ساختمان دولت هنگام اخذ اقامت گرجستان ⚖️این روزها افراد هنگام درخواست مجوز اقامت با مشکل دریافت گواهی عدم سوء پیشینه (Police Record) مواجه می شوند که غیر منتظره و دور از ا…