نوشته‌ها

ترین ها در گرجستان

ترین ها در گرجستان

ترین ها در گرجستان   قدیمی ترین ها در گرجستان ترین ها در گرجستان : ۱٫ قدیمی ترین شراب دنیا: کشف قدیمی ترین کوزه شراب دنیا با قدمت ۸۰۰۰ هزار سال در گرجستان. ۲٫ گرجستان سرزمین اروپایی ها: کشف جمجمه با قدمت ۱۸۰۰۰۰۰ سال، قدیمی ترین بقایای…