نوشته‌ها

Saqartvelos Matiane

بنای شگفت انگیز متیانه تفلیس

بنای شگفت انگیز متیانه تفلیس در حال گذشتن از امتداد تفلیس متوجه یک بنای عجیب و گنگ در بالای تپه های اطراف می شوید، یک موزه فوق العاده در هوای آزاد که با افتخار می ایستد ستون های نقاشی دیواری که ورق به ورق آن تاریخ مشرف به دریا و زمان و به …