نوشته‌ها

ساخت نیروگاه حرارتی بین چین و گرجستان

ساخت نیروگاه حرارتی بین چین و گرجستان

ساخت نیروگاه حرارتی بین چین و گرجستان امضای توافقنامه ساخت نیروگاه حرارتی بین چین و گرجستان در طی برگزاری  سمینار راه ابریشم تفلیس شرکت CPower متعلق به گروه صنعتی گرجستان با شرکت چینی  Dongfang Electric Corporation به منظور ساخت نیروگاه ح…