نوشته‌ها

ملاقات سفیر ایران با مدیرکل گمرکات گرجستان

ملاقات سفیر ایران با مدیرکل گمرکات گرجستان

ملاقات سفیر ایران با مدیرکل گمرکات گرجستان در ملاقات سفیر ایران با مدیرکل گمرکات گرجستان طی روز گذشته ۱۴ دسامبر، مدیرکل و رئیس گمرکات گرجستان با سید جواد قوام شهیدی سفیرکشورمان در تفلیس، فرآیندهای بازرسی و قوانین گمرکی این کشور و مشکلات اتباع …