نوشته‌ها

اطلاعیه سفارت درباره ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

اطلاعیه سفارت درباره ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

اطلاعیه سفارت درباره ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اطلاعیه سفارت درباره ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در ادامه پیگیریهای مستمر، تماسها و مذاکرات سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با مقامات وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط دو کشور در…

تعرفه خدمات کنسولی در سفارت ایران در گرجستان

تعرفه خدمات کنسولی در سفارت ایران در گرجستان لیست تعرفه خدمات کنسولی در سفارت ایران در گرجستان به شرح زیر می باشد: موضوع مبلغ بهیورو ترجمه شناسنامه ( صفحه اول) به زبان گرجی ۱۲ ترجمه شناسنامه ( کامل ) به زبان گرجی ۲۲ ترجمه گواهی تحصیلی مدر…