نوشته‌ها

سرباز گرجستانی

سرباز گرجستانی کشته شده در افغانستان به کشورش بازگردانده شد

مدیناری بیبیسوویلی، ۲۵ ساله سرباز گرجستانی است که در جریان حمله به فرودگاه بگرام در افغانستان کشته شده است. بدن این سرباز توسط  نیروی ویژه ی هوایی ایالات متحده آمریکا به گرجستان فرستاده شد. مراسم عزاداری این سرباز گرجستانی در فرودگاه بین الم…