نوشته‌ها

پیشرفت گرجستان در سال 2018

پیشرفت گرجستان در سال ۲۰۱۸

پیشرفت گرجستان در سال ۲۰۱۸ پیشرفت گرجستان در سال ۲۰۱۸ - نخست وزیر گرجستان، ماموکا بختادزه، تغییرات کارکنان دولت را رد نمی کند. ماموکا بختادزه در یک کنفرانس خبری پیش از جلسه هیئت دولت در روز پنج شنبه گفت: "هرگز بد نیست که تغییرات را انجام دهی…