نوشته‌ها

روابط دریایی گرجستان

روابط دریایی گرجستان و آمریکا گسترش می یابد

در این خبر قرار است به گسترش روابط دریایی گرجستان با آمریکا بپرداریم. SSA Marine یک شرکت بزرگ چند ملیتی است که داراری تاریخچه ی طولانی در تجارت بین المللی میباشد. مراسم امضای توافقنامه بین کنسرسیوم توسعه بندر آناکلیا (Anaklia)ی گرجستان و شرکت SSA M…