نوشته‌ها

روابط آمریکا و گرجستان

۲۵ امین سالگرد روابط آمریکا و گرجستان

۲۵ سال است که از روابط آمریکا و گرجستان می گذرد و  به مناسبت این ۲۵ امین سالگرد یک کنفرانسی در آمریکا برگزار شد و گرجستان در این کنفرانس پیام های حمایتی از آمریکا دریافت کرد. یکی از مباحثی که در این کنفرانس مطرح شد این بود که پس از فروپاشی ا…