نوشته‌ها

راهپیمایی کریسمس در گرجستان

راهپیمایی کریسمس در گرجستان

راهپیمایی کریسمس در گرجستان راهپیمایی کریسمس در گرجستان - روز گذشته همزمان با زاد روز حضرت عیسی مسیح (به اعتقاد مردم گرجستان)، راهپیمایی کریسمس آلیلو که یک سنت قدیمی در تفلیس است از میدان جمهوری آغاز شد. روز گذشته همزمان با زاد روز حضرت عیسی مس…