نوشته‌ها

دیگر به سادگی اقامت خرید ملک در گرجستان نمی‌دهیم

دیگر به سادگی اقامت خرید ملک در گرجستان نمی‌دهیم

سفیر گرجستان در ایران:   دیگر به سادگی اقامت خرید ملک در گرجستان نمی‌دهیم یوسب چاخواشویلی در آیین افتتاحیه دفتر کارگزاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان در تهران می‌گوید که دیگر گرجستان به سادگی اقامت به کسانی که ملک در گرجس…