نوشته‌ها

دانشگاه بیرمنگام

دانشگاه بیرمنگام انگستان به کمک کشور گرجستان می آید

دانشگاه بیرمنگام انگلستان به منظور راه اندازی یک گروه تحقیقاتی جهت بهبود مراقبت های بهداشتی در خصوص بیماری های ریوی از موسسه جهانی تحقیقات بهداشتی (NIHR) سرمایه ای به ارزش ۲ میلیون پوند دریافت کرده است. این گروه تحقیقاتی در دانشگاه بیرمنگام مستقر خواهد…