نوشته‌ها

آمار صادرات میوه گرجستان

آمار صادرات میوه گرجستان

آمار صادرات میوه گرجستان براساس داده های اداره ملی آمار گرجستان، آمار صادرات میوه گرجستان و در آمد گرجستان از صادرات گردو و فندق در طی ۱۱ ماه سال ۲۰۱۸، ۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به ثبت رسیده است . در این راستا میزان گردش مالی در آمار صادر…