نوشته‌ها

خودروهای هیبریدی در گرجستان

خودروهای هیبریدی در گرجستان

خودروهای هیبریدی در گرجستان - به گزارش اداره درآمد گرجستان در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بیشترین خودرو هیبریدی که در گرجستان وارد شده است مدل TOYOTA PRIUS می باشد. این خودروها غالبا از کشور آمریکا وارد گرجستان شده است. همچنین در سال ۲۰۱۸ میز…