نوشته‌ها

واقعیت های خرید ملک و دریافت اقامت گرجستان

واقعیت های خرید ملک و دریافت اقامت گرجستان

[aparat id="n7DB4"]   واقعیت های خرید ملک و دریافت اقامت گرجستان واقعیت های خرید ملک و دریافت اقامت گرجستان اقامت گرجستان انواع مختلفی دارد از جمله: اخذ اقامت خرید ملک، اقامت سرمایه گذاری، تحصیلی و اقامت کارمندی. یکی از پرطرفدارترین …
پاسپورت گرجستان ، مهاجرت به گرجستان

ملک و اقامت گرجستان

خرید ملک و اقامت گرجستان طبق قانون دولت گرجستان، خرید هرگونه ملک (بجز زمین کشاورزی) برای خارجیان ، تنها بدون داشتن اصل پاسپورت یا کارت اقامت گرجی هم ممکن است. پس از خرید ملک امکان اخذ اقامت یکساله نیز میسر است. پس از ۵ بار تمدید اقامت یکسا…