نوشته‌ها

جنگل های گرجستان

جنگل های گرجستان بازسازی می شود

در این خبر قرار است به بازسازی جنگل های گرجستان و مسائل مربوط به آن بپردازیم. بانک PASHA مشارکت بسیار زیادی در بازسازی جنگل های گرجستان داشته است و یکی از این جنگل ها ، جنگل Borjomi  است که ۷۵۰۰۰۰ اصله نهال انواع درختان در این جنگل آسیب دی…