نوشته‌ها

تبیلیسوبا؛ جشن تولد تفلیس

تبیلیسوبا؛ جشن تولد تفلیس تولدها فقط یک بار در سال می آیند، و تفلیس نیز استثنا نیست. هیچ کس مطمئن نیست که در کدام روز و کدام یک از ماه ها، پادشاه واختانگ گرگاسالی، تصمیم گرفت تا این شهر را در این محل بسازد. بنابراین روز تولد پایتخت گرجستان در رو…
جشن تولد حضرت مریم

جشن تولد حضرت مریم (س) در گرجستان

در این خبر قرار است به برگزاری جشن تولد حضرت مریم در کشور گرجستان بپردازیم. فرهنگ غالب گرجستان ، فرهنگ مردم گرجی است که عنصر اصلی فرهنگ قفقاز بوده و وجوه مشترکی نیز با فرهنگ‌های سایر اقوام قفقاز داراست. فرهنگ گرجستان جزو غنی‌ترین فرهنگ‌های دنی…