نوشته‌ها

ترین ها در گرجستان

افزایش درآمد توریسم گرجستان

افزایش درآمد توریسم گرجستان افزایش درآمد توریسم گرجستان - براساس گزارش وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، گیورگی کوبولیا، ۷/۸ میلیون بازدید کننده بین المللی در سال ۲۰۱۸ وارد گرجستان شده اند که باعث افزایش در آمد در صنعت توریسم نیز شده اند. …