نوشته‌ها

کاهش تعرفه گاز در تفلیس

کاهش تعرفه گاز در تفلیس

کاهش تعرفه گاز در تفلیس کاهش تعرفه گاز در تفلیس - با توجه به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات تامین انرژی و آب گرجستان، تعرفه گاز طبیعی در تفلیس کاهش یافته است. کاهش تعرفه گاز در تفلیس ، این تغییر ۰٫۰۱۴ تتری است. تعرفه فعلی مصرف کننده در تفلیس ۴۶٫۱…