نوشته‌ها

پرچم گرجستان و ایران

جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران و گرجستان در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی اقتصاد ایران بر اهمیت تبادلات بازرگانی میان ایران و گرجستان تاکید کرد و افزود: کشور گرجستان دروازه ورود به بازارهای اتحادیه اروپا است و به نوعی پیشرو محسوب می‌ش…