نوشته‌ها

تاریخچه زبان گرجی

تاریخچه زبان گرجی

تاریخچه زبان گرجی ? گرجی، زبان رسمی گرجستان است. در جمهوری خودمختار آبخازیا،گرجی و ابخازین زبان مشترک رسمی هستند. بررسی تاریخچه زبان گرجی : حدود ۷ میلیون نفر در سراسر جهان به زبان گرجستان صحبت می کنند. زبان گرجی متعلق به شاخه کارتلوئی است ک…