نوشته‌ها

دانشگاه فنی مهندسی گرجستان

دانشگاه فنی مهندسی گرجستان

,
دانشگاه فنی مهندسی گرجستان به دانشگاه فنی مهندسی گرجستان خوش آمدید   دانشگاه فنی مهندسی گرجستان (GTU) یکی از بزرگترین موسسات آموزشی و علمی در گرجستان است. تمرکز اصلی دانشگاه این است که موقعیت خود را در صحنه آموزش عالی بین المللی افزایش…