نوشته‌ها

بیمه اتومبیل در گرجستان

بیمه اتومبیل در گرجستان

,
بیمه اتومبیل در گرجستان بطور کلی گروه بیمه اتومبیل در گرجستان، جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف و  سرقت به اتومبیل مورد بیمه میباشد. یکی از شرکت های بیمه این کشور بنام (Tbc car insurance) وابسته به بانک TBC در گر…