نوشته‌ها

بانک اروپا در گرجستان

بانک اروپا در گرجستان

بانک اروپا در گرجستان امضا سه قرارداد بانکهای گرجستانی با گروه EIB بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) در جهت حمایت و پشتیبانی مشاغل کوچک و متوسط گرجستان با سه بانک گرجستانی قرارداد امضاء نمود. اولین قرارداد بین بانک سرمایه گذاری اروپا با Credo Bank …