نوشته‌ها

بزرگترین پروژه های سال 2019

بزرگترین پروژه های سال ۲۰۱۹

بزرگترین پروژه های سال ۲۰۱۹   بزرگترین پروژه های سال ۲۰۱۹ - کاخا کالادزه، شهردار تفلیس در یک نشست خبری، بزرگترین پروژه های سال ۲۰۱۹ که در تفلیس اجرا خواهد شد را معرفی کرد. بر اساس گزارش بیزینس پرس نیوز، مهمترین پروژه هایی که در سال ۲۰۲۰…