نوشته‌ها

کشور گرجستان

گرجستان به فهرست کشور های امن اضافه شد

اداره مهاجرت کشور ایسلند، گرجستان را در لیست کشورهای امن قرار داده است. طبق نظر اداره ی مهاجرت کشور ایسلند" کشور گرجستان دارای یک قانون اساسی جامع و کامل می باشد وهمچنین دموکراسی  و حقوق بشر در این کشور  تا میزان بسیار بالا و رضایت بخشی رعایت م…