نوشته‌ها

اقتصاد گرجستان

اقتصاد گرجستان در نظرسنجی های موسسه NDI

در این مقاله قصد داریم به نقش روسیه در وضعیت اقتصاد گرجستان بپردازیم و تاثیرات منفی آن را مورد بررسی قرار دهیم. طبق نتایج نظر سنجی که اخیرا توسط موسسه ملی دموکراتیک (NDI) و CRRC منتشر شد مردم گرجستان کشور روسیه به عنوان تهدیدی بزرگ در روند…