نوشته‌ها

اهداف توریستی گرجستان

اهداف توریستی گرجستان

? گرجستان در مسیر جایگاهی پایدار در نقشه جهانی توریستی (اهداف توریستی گرجستان) گئورگی کوریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان در رابطه با اهداف توریستی گرجستان  گفت: گرجستان در سال ۲۰۲۳، میزبان مسابقات قهرمانی اسکی و اسنوبرد آزاد جهانی خواهد بود. Bakur…