نوشته‌ها

صادرات شراب گرجستان

صادرات شراب گرجستان در مدت ۷ ماه ۶۰ درصد افزایش داشته است

در این خبر قرار است به افزایش صادرات شراب گرجستان بپردازیم. ناحیه “کاختی” در شرق گرجستان مهد شراب به حساب می آید و باستان شناسان می گویند نهال انگور ، هشت هزار سال پیش در اینجا به بار آمده است. میزان انگوری که امروزه در  منطقه  کاختی کشت می شود بیش…