نوشته‌ها

انجمن گردشگری جهانی در گرجستان

انجمن گردشگری جهانی در گرجستان

انجمن گردشگری جهانی در گرجستاناز ۲۰ تا ۲۵ ژانویه، فدراسیون جهانی کنگره انجمن های راهنمای گردشگری در تفلیس در حال برگزاری است. بیش از ۱۰۰ مهمان از ۶۰ کشور در کنفرانس انجمن گردشگری جهانی در گرجستان حضور دارند. هدف این همایش توسعه دستورال…