نوشته‌ها

گرجستان امن ترین کشور

گرجستان امن ترین کشور منطقه

گرجستان امن ترین کشور منطقه گرجستان امن ترین کشور منطقه شناخته شده است و به عنوان یکی از امن ترین کشورهای جهان است؛ این واقعیت قبل تر نیز توسط تحقیقات و بررسی های مختلف به اثبات رسیده است. در بررسی هایی که به تازگی توسط drum cassac منتشر ش…
سرباز گرجستانی

سرباز گرجستانی کشته شده در افغانستان به کشورش بازگردانده شد

مدیناری بیبیسوویلی، ۲۵ ساله سرباز گرجستانی است که در جریان حمله به فرودگاه بگرام در افغانستان کشته شده است. بدن این سرباز توسط  نیروی ویژه ی هوایی ایالات متحده آمریکا به گرجستان فرستاده شد. مراسم عزاداری این سرباز گرجستانی در فرودگاه بین الم…