نوشته‌ها

منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی گرجستان

منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی گرجستان

منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی گرجستان اجرایی شدن مقررات منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی گرجستان طبق مقررات تصویب شده پارلمان گرجستان از تاریخ اول ماه می سال جاری قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. …