نوشته‌ها

ادغام وزارتخانه ها در گرجستان

ادغام وزارتخانه ها در گرجستان

ادغام وزارتخانه ها در گرجستان ادغام وزارتخانه ها در گرجستان باعث تغییرات جدید در دولت گرجستان شد. بر اساس جلسه ایی که در  ۱۳ نوامبر صورت پذیرفت نخست وزیر گرجستان آقای گیورگی کویریکاشویلی خبر از  ادغام وزارتخانه ها در گرجستان و تغییرات در دولت گرج…