نوشته‌ها

اتاق ایران در انستیتو شرق شناسی گرجستان

شرق شناسی گرجستان

,
اتاق ایران در انستیتو شرق شناسی گرجستان اتاق ایران در انستیتو شرق شناسی گرجستان به همت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان و حمایت انستیتو شرق‏ شناسی گرجستان اتاق ایران در انستیتو شرق‏ شناسی گرجستان افتتاح شد. انستیتو شرق‏شناسی در …