نوشته‌ها

نمایشگاه بین المللی آموزش گرجستان

نمایشگاه بین المللی آموزش گرجستان

نمایشگاه بین المللی آموزش گرجستان درباره این رویداد نمایشگاه بین المللی آموزش گرجستان به عنوان نمایشگاه اصلی آموزش و پرورش تا کنون برگزار شده و رشد کرده است که هزاران دانشجوی جدی و با انگیزه و خانواده های آنها با ارائه دهندگان خدمات آموزشی…