نوشته‌ها

آموزش حروف گرجی

آموزش حروف گرجی

آموزش حروف گرجی منطقه ی شمال غربی قفقاز که شامل زبان های آبخاز - آدیقی می شود . منطقه ی شمال شرقی قفقاز که شامل زبان های ناخی – داغی می شود . منطقه ی جنوب قفقاز که شامل زبان های کارتولی (گرجی) می شود . به گروه زبان های کارتولی زبان های ا…