نوشته‌ها

کسب و کار در گرجستان

کسب و کار در گرجستان

آمار گردش مالی کسب و کار در گرجستان  در سال ۲۰۱۷ کسب و کار در گرجستان طبق داده های اداره ملی آمار گرجستان حجم گردش بخش کسب و کار در گرجستان در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ در قیاس با سال قبل با ۱۹٫۷ درصد افزایش همراه بوده است و به ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ل…